Pokolenie 3.0.

Polecam – kawał dobrej roboty i przydatnych informacji

Pokolenie 3.0. w świecie wirtualnym i realnym – raport z badań NASK
Internet w szkole i edukacji, tożsamość sieciowa, zachowania ryzykowne i cele użytkowania to tylko niektóre obszary prezentowane w najnowszym raporcie z badań „Nastolatki 3.0.” wydanym przez NASK. Wynika z niego, że życie cyfrowe nastolatków jest bardzo podobne to realnego. więcej w temacie jak i cały raport  dostępny na stronie nask …